Vilken av de nominerade som ska få en Guldbagge avgörs av en särskild vinnarjury. Genom öppna diskussioner utser vinnarjuryn Guldbaggevinnaren bland de nominerade i alla priskategorier. Hedersguldbaggen utses utan föregående nominering av Svenska Filminstitutets styrelse.

Offentliggörandet av Guldbaggevinnarna för filmåret 2022 sker under Guldbaggegalan den 23 januari 2023.

Vinnarjuryn för 2023 års Guldbaggar

  • Alex Haridi, manusförfattare, Ordförande Sveriges Dramatikerförbund
  • Anna Sise, skådespelare
  • Henrik Schyffert, regissör
  • Jeanette Gentele, filmkritiker
  • Lars Blomgren, producent
  • Peter Grönlund, regissör
  • Rojda Sekersöz, regissör
  • Sophia Olsson, fotograf

Vinnarjuryn består av nio ledamöter inklusive ordföranden. Svenska Filminstitutets styrelse utser vinnarjuryns ordförande, utefter detta utser Svenska Filminstitutet åtta ledamöter. Vinnarjuryns ordförande, utan rösträtt, leder arbetet.  I samband med vinnarjuryns beslutsmöte har dock ordföranden vid jämn röstfördelning utslagsröst.

Vinnarjuryns ledamöter ska ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet med anknytning till film. En av ledamöterna bör komma från ett annat nordiskt land. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet.

För att säkra såväl förnyelse som kontinuitet i juryn har mandatperioden en standard på tre år.