Vinnare på Guldbaggegalan 2024.

Vilken av de nominerade som ska få en Guldbagge avgörs av en särskild vinnarjury. Genom öppna diskussioner utser vinnarjuryn Guldbaggevinnaren bland de nominerade i alla priskategorier. Hedersguldbaggen utses utan föregående nominering av Svenska Filminstitutets styrelse.

Offentliggörandet av Guldbaggevinnarna för filmåret 2023 sker under Guldbaggegalan den 15 januari 2024.

Vinnarjuryn för 2024 års Guldbaggar

  • Anna Carlson, ordförande
  • Alex Haridi, manusförfattare, Ordförande Sveriges Dramatikerförbund
  • Anna Anthony, producent
  • Anna Sise, skådespelare
  • Björn Kjellman, skådespelare
  • Cilla Rörby, kostymdesigner
  • Ita Zbroniec Zajt, fotograf
  • Jeanette Gentele, filmkritiker
  • Stig Björkman, regissör

Vinnarjuryn består av nio ledamöter inklusive ordföranden. Svenska Filminstitutets styrelse utser vinnarjuryns ordförande, utefter detta utser Svenska Filminstitutet åtta ledamöter. Vinnarjuryns ordförande, utan rösträtt, leder arbetet.  I samband med vinnarjuryns beslutsmöte har dock ordföranden vid jämn röstfördelning utslagsröst.

Vinnarjuryns ledamöter ska ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet med anknytning till film. En av ledamöterna bör komma från ett annat nordiskt land. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet.

För att säkra såväl förnyelse som kontinuitet i juryn har mandatperioden en standard på tre år.