Vilka filmer och vilka personer som ska bli nominerade till Guldbaggens olika kategorier avgörs av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén består av 33 ledamöter som nominerar tre till fem (endast kategorin Bästa Film) kandidater i varje kategori för tävlande svensk långfilm.

Nomineringen av filmer och personer till Guldbaggens olika kategorier sker genom juryförfarande i Nomineringskommittén.

Ledamöterna i nomineringskommittén är verksamma inom den svenska filmbranschen och är utsedda av sina respektive organisationer/institutioner, som utsetts av Svenska Filminstitutets styrelse. Läs mer om uttagningsprocessen och branschorganisationerna i Guldbaggens regelverk.

Nomineringskommittén för 2023 års Guldbaggar (Filmåret 2022)

Ordförande
Anna Carlson

Grupp 1: Bästa regi, Bästa manliga / kvinnliga skådespelare i huvudroll, Bästa manliga / kvinnliga skådespelare i biroll:

 • Agneta Fagerström Olsson, Fackförbundet Scen & Film – regissörer
 • Hadis Jabbari, Film & TV Producenterna – producent
 • Henrik Georgsson, Fackförbundet Scen & Film – regissörer
 • Lars Beckung, Film & TV Producenterna – producent
 • Lena Rehnberg, Film & TV Producenterna – producent
 • Linda Källgren, Fackförbundet Scen & Film – skådespelare
 • Maria Kiisk, Fackförbundet Scen & Film – casting director
 • Mirja Wester, Göteborg Film Festival
 • Suzanna Holmqvist, Sveriges Biografägareförbund

Grupp 2: Bästa manus, Bästa klippning:

 • Beatrice Karlsson, Stockholms internationella filmfestival
 • Eva Tillberg, Föreningen Sveriges Filmklippare
 • Gustav Tegby, Dramatikerförbundet
 • Per Åke Holmquist, Oberoende Filmares Förbund
 • Sofie Forsman, Dramatikerförbundet
 • Tommy Spaanheden, Akademi Valand
 • Yva Fabricius, Föreningen Sveriges Filmklippare

Grupp 3: Bästa foto, Bästa ljuddesign, Bästa originalmusik, Bästa visuella effekter:

 • Alexander Damm, Swedish Visual Effects Association
 • Bo Persson, Film Sound Sweden
 • Bratislav Stankovic, Föreningen Sveriges Filmfotografer
 • Jonas Yngfalk, Sveriges Biografägareförbund
 • Malin Nicander, Oberoende Filmares Förbund
 • Martin Sjölander, Film Sound Sweden
 • Nille Leander, Föreningen Sveriges Filmfotografer
 • Pär Berg, Swedish Animation and Visual Art
 • Ulla-Carin Nyquist, Sveriges kompositörer och textförfattare
 • Ylva Fred, Föreningen svenska tonsättare

Grupp 4: Bästa kostymdesign, Bästa produktionsdesign, Bästa maskdesign:

 • Annika Gaimer, Fackförbundet Scen & Film – kostym
 • Cilla Rörby, Fackförbundet Scen & Film – kostym
 • Daniela Krestelica, Fackförbundet Scen & Film – mask/smink
 • Gunilla Pettersson, Stockholms Konstnärliga Högskola
 • Lotta Fischer Levén, Fackförbundet Scen & Film – mask/smink
 • Maria Sohlman Wikman, Fackförbundet Scen & Film – scenograf
 • Olle Remaeus, Fackförbundet Scen & Film – scenograf

De ledamöter som utnämns förutsätts ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet inom film eller dokumenterad erfarenhet av att bedöma filmiska uttryck. Vid utnämning av ledamöter i nomineringskommittén eftersträvas jämn könsfördelning och jämn åldersspridning. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation kan juryledamot bytas ut.

Svenska Filminstitutet utser en ordförande, som leder arbetet. Ledamöterna i nomineringskommittén ska se alla svenska långfilmer som är anmälda och godkända till tävlan under det aktuella kalenderåret.

Läs mer om nomineringsprocessen i Guldbaggens regelverk.