Paradiset brinner vinner Bästa film galan 2024.

Vilka filmer och vilka personer som ska bli nominerade till Guldbaggens olika kategorier avgörs av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén består av 33 ledamöter som nominerar tre till fem (endast kategorin Bästa Film) kandidater i varje kategori för tävlande svensk långfilm.

Nomineringen av filmer och personer till Guldbaggens olika kategorier sker genom juryförfarande i Nomineringskommittén.

Ledamöterna i nomineringskommittén är verksamma inom den svenska filmbranschen och är utsedda av sina respektive organisationer/institutioner, som utsetts av Svenska Filminstitutets styrelse. Läs mer om uttagningsprocessen och branschorganisationerna i Guldbaggens regelverk.

Nomineringskommittén för 2024 års Guldbaggar (Filmåret 2023)

Ordförande
Anna Carlson

Grupp 1: Bästa regi, Bästa manliga / kvinnliga skådespelare i huvudroll, Bästa manliga / kvinnliga skådespelare i biroll:

 • Agneta Fagerström Olsson, Fackförbundet Scen & Film – regissörer
 • Andreas Degerhammar, Göteborg Film Festival
 • Carla Mantilla, Film & TV Producenterna – producent
 • Danilo Bejarano, Fackförbundet Scen & Film – skådespelare
 • Jonas Yngfalk, Sveriges Biografägareförbund
 • Kristian Petri, Fackförbundet Scen & Film – regissörer
 • Linda Källgren, Fackförbundet Scen & Film – skådespelare
 • Lisa Rosengren, Film & TV Producenterna – producent
 • Maria Kiisk, Fackförbundet Scen & Film – casting director

Grupp 2: Bästa manus, Bästa klippning:

 • Beatrice Karlsson, Stockholms Internationella Filmfestival
 • Claes Hedlund, Oberoende Filmares Förbund (OFF)
 • Gustav Tegby, Dramatikerförbundet
 • Ida Kjellin, Dramatikerförbundet
 • Sylvia Ingemarsdotter, Föreningen Sveriges Filmklippare
 • Tommy Spaanheden, Akademi Valand
 • Yva Fabricius, Föreningen Sveriges Filmklippare

Grupp 3: Bästa foto, Bästa ljuddesign, Bästa originalmusik, Bästa visuella effekter:

 • Alexander Damm, Swedish Visual Effects Association
 • Andra Lasmanis, Föreningen Sveriges Filmfotografer
 • Bratislav Stankovic, Föreningen Sveriges Filmfotografer
 • Ilona Pettersson, Film Sound Sweden
 • Jesper Danielsson, Sveriges Biografägareförbund
 • Malin Nicander, Oberoende Filmares Förbund (OFF)
 • Martin Sjölander, Film Sound Sweden
 • Pella Olsson, Swedish Animation and Visual Art
 • Ylva Fred, Föreningen svenska tonsättare
 • Örjan Fahlström, Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP)

Grupp 4: Bästa kostymdesign, Bästa produktionsdesign, Bästa maskdesign:

 • Annika Gaimer, Fackförbundet Scen & Film – kostymör
 • Gunilla Pettersson, Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH)
 • Linda Janson, Fackförbundet Scen & Film – scenograf
 • Maria Sohlman Wikman, Fackförbundet Scen & Film – scenograf
 • Mary-Anne Buyondo, Fackförbundet Scen & Film – kostymör
 • Metha Engqvist Griffiths, Fackförbundet Scen & Film – maskdesigner
 • Therese Sandersson, Fackförbundet Scen & Film – maskdesigner

De ledamöter som utnämns förutsätts ha gedigen erfarenhet från professionell yrkesverksamhet inom film eller dokumenterad erfarenhet av att bedöma filmiska uttryck. Vid utnämning av ledamöter i nomineringskommittén eftersträvas jämn könsfördelning och jämn åldersspridning. Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation kan juryledamot bytas ut.

Svenska Filminstitutet utser en ordförande, som leder arbetet. Ledamöterna i nomineringskommittén ska se alla svenska långfilmer som är anmälda och godkända till tävlan under det aktuella kalenderåret.

Läs mer om nomineringsprocessen i Guldbaggens regelverk.