Reglerna gäller för långfilmer från filmåret 2024, alltså de som ska tävla på Guldbaggegalan 2025.

Anmälan

För att en långfilm ska vara nomineringsbar till Guldbaggen ska producenten för filmen anmäla detta till Svenska Filminstitutet och Guldbaggens juryadministration. Detta görs genom att fylla i Guldbaggens anmälningsformulär, som du finner längre ner på sidan.

Regelverk

För att kunna anmäla sig till Guldbaggen ska filmerna uppfylla de tävlingskrav som omfattas av Guldbaggens regelverk. När du anmäler din film accepterar du också villkoren för att tävla.

Vänligen läs noggrant igenom tävlingsvillkoren, regelverket och instruktionerna för hur du fyller i formuläret innan du skickar in din anmälan.

Lanseringskrav för att tävla

Nomineringarna ska avse prestationer från innevarande kalenderårs svenska spelfilmer och dokumentärfilmer med en visningstid motsvarande över 60 minuter. Filmerna ska utöver detta uppfylla något eller flera av följande:

➢ Filmerna ska vara biograflanserade med öppna visningar i tre (3) svenska orter i minst sju (7) dagar per vardera ort (inte nödvändigtvis i följd). Kravet för att biograflanseringen ska godkännas är att filmens visningar registreras i Bioguiden hos Filmägarnas kontrollbyrå. Visningsunderlag måste kunna uppvisas därifrån.

eller

➢ Filmerna ska vara lanserade på en i Sverige tillgänglig abonnemangsbaserad
strömningstjänst (svod-tjänst), som har en räckvidd om minst 100.000 användare per
vecka.

En film kan inte komma ifråga mer än ett år.

För att filmen ska kunna tävla måste producenten senast den 15 november under spelåret
anmäla filmen för tävlan samt betala en administrationsavgift. Avgiftens omfattning för
spelåret tillkännages inför att anmälan till Guldbaggen öppnas.

För att en film ska betraktas som svensk fordras det att den har en svensk huvudproducent
(huvudproduktionsbolag) och svenskt majoritetsägande.

Filminstitutet har möjlighet att göra undantag från ovanstående om särskilda skäl
föreligger, vilket i god tid ska meddelas nominerings- och vinnarjuryn. Filminstitutet har
befogenhet att till referensgruppen för Guldbaggen delegera möjligheten att göra
undantag från kravet på visningstiden

Läs mer om reglerna och anmäl film här .

>>GULDBAGGENS REGELVERK