Maria Fredriksson, regi Miraklet i Gullspång. Vinnare av Bästa dokumentär galan 2024. Foto: SPA

Nomineringsgruppen för kategorin Bästa dokumentärfilm består av fyra permanenta platser som består av en representant vardera från de ledande festivalerna på dokumentärfilmens område i Sverige (se längre ner vilka festivaler som är aktuella för närvarande),  samt ytterligare fem personer med god kännedom om dokumentärfilm som utses av Svenska Filminstitutet. 

Nomineringsgruppen för dokumentärfilm 2023 (utser nomineringar till Guldbaggen 2024)


Ordförande
Anna Carlson

  • Anita Reher, Nordisk Panorama Film Festival
  • Cicci Renström Suurna, filmkritiker
  • Clara Bodén, Oberoende Filmares Förbund
  • Daniel Pynnönen, producent
  • Ellen Fiske, regissör
  • Ida Thorén, Tempo Dokumentärfestival
  • Lisa Partby, Biskops Arnö
  • Thomas Jackson, regissör
  • Tobias Åkesson, Göteborg Film Festival

Nomineringsgrupp för dokumentärfilm

En särskild grupp utser nomineringarna för Bästa dokumentärfilm. Gruppen utses som följer:

Nomineringsgruppen består av fyra permanenta platser som består av en (1) representant vardera från de ledande festivalerna på dokumentärfilmens område i Sverige. För närvarande filmfestivalen Göteborg Film Festival och Tempo Dokumentärfestival. Även en (1) representant vardera från Oberoende Filmares Förbund (OFF) och folkhögskolan Biskops Arnö samt ytterligare fem (5) personer med god kännedom om dokumentärfilm som utses av Svenska Filminstitutet. De icke-permanenta ledamöternas mandatperiod är tre (3) år.

Nomineringsgruppen har till uppgift att vid ett nomineringsmöte besluta om fyra (4) filmer som ska utses till nominering. Närvaro vid beslutsmötet är obligatorisk och det personliga beslutet kan inte delegeras.

Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation ska juryledamot bytas ut eller avskiljas från uppdraget.

 

Behöriga filmer, dokumentärfilm

Nomineringarna ska avse prestationer från innevarande kalenderårs svenska spelfilmer och dokumentärfilmer med en visningstid motsvarande över 60 minuter. Filmerna ska utöver detta uppfylla något eller flera av följande:

➢ Filmerna ska vara biograflanserade med öppna visningar i tre (3) svenska orter i minstsju (7) dagar per vardera ort (inte nödvändigtvis i följd). Kravet för att biograflanseringen ska godkännas är att filmens visningar registreras i Bioguiden hos Filmägarnas kontrollbyrå. Visningsunderlag måste kunna uppvisas därifrån.

eller

➢ Filmerna ska vara lanserade på en i Sverige tillgänglig abonnemangsbaserad strömningstjänst (svod-tjänst), som har en räckvidd om minst 100.000 användare per vecka.

En film kan inte komma ifråga mer än ett år.

Vinnarjuryn utser bland dessa nominerade filmer årets Bästa dokumentärfilm som presenteras på Guldbaggegalan.