Nomineringsgruppen för kategorin Bästa dokumentärfilm består av fyra permanenta platser som består av en representant vardera från de ledande festivalerna på dokumentärfilmens område i Sverige (se längre ner vilka festivaler som är aktuella för närvarande),  samt ytterligare fem personer med god kännedom om dokumentärfilm som utses av Svenska Filminstitutet. 

Nomineringsgruppen för dokumentärfilm 2022 (utser nomineringar till Guldbaggen 2023)


Ordförande
Anna Carlson

  • Andreas Degerhammar, Göteborg Film Festival
  • Anna Eborn, regissör
  • Cicci Renström Suurna, filmkritiker
  • Fredrik Oscarsson, producent och regissör
  • Hogir Hirori, regissör
  • Ida Thorén, Tempo Dokumentärfestival
  • Lisa Partby, Biskops Arnö
  • Manolo Diaz Rämö, Oberoende Filmares Förbund
  • Salad Hilowle, regissör

Nomineringsgrupp för dokumentärfilm

En särskild grupp utser nomineringarna för Bästa dokumentärfilm. Gruppen utses som följer:

Nomineringsgruppen består av fyra permanenta platser som består av en (1) representant vardera från de ledande festivalerna på dokumentärfilmens område i Sverige. För närvarande filmfestivalen Göteborg Film Festival och Tempo Dokumentärfestival. Även en (1) representant vardera från Oberoende Filmares Förbund (OFF) och folkhögskolan Biskops Arnö samt ytterligare fem (5) personer med god kännedom om dokumentärfilm som utses av Svenska Filminstitutet. De icke-permanenta ledamöternas mandatperiod är tre (3) år.

Nomineringsgruppen har till uppgift att vid ett nomineringsmöte besluta om fyra (4) filmer som ska utses till nominering. Närvaro vid beslutsmötet är obligatorisk och det personliga beslutet kan inte delegeras.

Juryns ledamöter ska iaktta tystnadsplikt vad gäller juryarbetet. Vid jävsituation ska juryledamot bytas ut eller avskiljas från uppdraget.

 

Behöriga filmer, dokumentärfilm

För att en film ska kunna nomineras ska den vara biograflanserad i sju (7) dagar med öppna visningar och/eller omfattas av Betygsindex (se punkt 2: lanseringskrav för långfilm).

För att bli nominerad ska filmen avse prestationer från kalenderåret och ha en visningstid motsvarande över 60 minuter. Filminstitutet har befogenhet att delegera möjligheten att göra undantag från kravet på visningstid till referensgruppen för Guldbaggen. En film kan inte komma ifråga mer än ett år.

Vinnarjuryn utser bland dessa nominerade filmer årets Bästa dokumentärfilm som presenteras på Guldbaggegalan.