Fariba Haidari med med Guldbaggen för Bästa kortfilm för Leila på 2024 års gala. Foto: SPA

Nomineringsgruppen för kortfilm utses av Svenska Filminstitutet och består av en representant vardera från de ledande svenska kortfilmsfestivalerna, för närvarande Göteborg International Film Festival, Stockholm Internationella Filmfestival, Tempo Dokumentärfilmfestival och Uppsala Internationella Kortfilmfestival. Därutöver utökas gruppen med fem personer med god kännedom om kortfilm som utses av Filminstitutet.

Nomineringsgruppen för kortfilm 2023 (utser nomineringar till Guldbaggen 2024)

  • Annie Karlsson, Göteborg Film Festival
  • Jakob Åsell, Stockholms internationella Filmfestival
  • Karin Wegsjö, producent och regissör
  • Liisa Holmberg, International Sámi Film Institute
  • Naures Sager, producent och regissör
  • Niki Lindroth von Bahr, regissör
  • Peter Modestij, regissör
  • Sigrid Hadenius-Ebner, Uppsala Kortfilmfestival
  • Ulrika Bandeira, Tempo Dokumentärfestival


Tävlande kortfilmer Guldbaggegalan 2024

Madden, regi Malin Ingrid Johansson
Gösta Petter-land, regi Christer Wahlberg och Sebastian Rudolph Jensen
Åsnelandet, regi Bahar Pars
Kräftor & tennsoldater, regi Ville Gobi
I think of silences when I think of you, regi Jonelle Twum
Leila, regi Fariba Haidari
Re-membering: Meditation on a triptych, regi Amra Héco
Surprise, regi Laerke Herthoni
The Lovers, regi Carolina Sandvik
Jörgen Hyltes svåger, regi Anton Hellström och Edvin Hallberg
Balladen, regi Christofer Nilsson
Skitväder, regi Jessica Laurén

 

BEHÖRIGHET TILL TÄVLAN (Läs hela regelverket här)

Det går inte att anmäla kortfilmer till tävlan. Tävlande filmer antas genom en uttagningsprocess. Ett antal filmer direktkvalificeras enligt regelverket nedan. Utöver detta utser nomineringsgruppens permanenta ledamöter upp till tre (3) bidrag var till tävlan.

För att en film ska behörigas nominering ska filmen ha:

➢ Haft biopremiär någon gång mellan 1 januari-31 december under spelåret.

Eller ha visats på:

➢ Göteborg International Film Festival

➢ Stockholms filmfestival

➢ Uppsala Kortfilmsfestival

➢ Tempo dokumentärfestival

➢ SVT

(gäller även onlinevisningar)

 

Film kan utöver detta direktkvalificeras om den har vunnit något av följande priser:

➢ ”Startsladden” på Göteborg International Film Festival

➢ ”1 km film” på Stockholms filmfestival

➢ Best Short Film på Tempo Short Award

➢ Bästa svenska kortfilm på Uppsala Internationella Kortfilmsfestival

 

eller blivit uttagen till huvudtävlingen i:

➢ Clermont-Ferrand

➢ Annecy

➢ någon av sektionerna i Berlin

➢ någon av sektionerna i Cannes

➢ någon av sektionerna i Venedig

➢ någon av sektionerna i Sundance

➢ någon av sektionerna i Toronto

 

De tävlande bidragen ska avse prestationer från kalenderåret och ha en visningstid på upp till 60 minuter. Filminstitutet har befogenhet att delegera möjligheten att göra undantag från kravet på visningstid till referensgruppen för Guldbaggen. En film kan inte komma ifråga mer än ett år.