Jessica Liedberg 

för rollen som Anna i Tillsammans 99