Ia Langhammer 

för rollen som Helen i Tack och förlåt