Jacqueline Ramel 

för rollen som Kicki i Syndabocken