Jacob Otterström och Torbjörn Olsson 

för de visuella effekterna i Hammarskjöld