Alan Banis och Andreas Hylander 

för de visuella effekterna i Konferensen