Tova Magnusson-Norling

för rollen som Mikaela i Svart Lucia