Helena Bergström

för rollen som Fanny Zander i Änglagård