Shanti Roney

för rollen som Dag Sjöberg i Beck - hämndens pris