Anders Ahlbom Rosendahl

för rollen som Rune i Leva livet