VINNARE

Säters Film-& Biografmuseum

för dess fina presentation av den rörliga bildens historia