VINNARE

Lars Svanberg

för hans intensiva engagemang för filmens och biografens utveckling: lärare, uppmuntrare, innovatör och författare