Marius Dybwad Brandrud

för fotot i De ofrivilliga