Jan Troell och Mischa Gavrjusjov

för fotot i Maria Larssons eviga ögonblick