Maria Lundqvist

för rollen som Solbritt i Den nya människan