VINNARE

Bibi Andersson

för rollen som moder Rikissa i Arn: tempelriddaren