Viveka Seldahl

för rollen som Fanny i Juloratoriet