Tord Peterson

för rollen som Ivar Pettersson i Änglagård - Andra sommaren