Tehilla Blad

för rollen som Leena, 12 år, i Svinalängorna