Svetlana Rodina Ljungkvist

för rollen som Kristina i Hundraettåringen som smet från notan och försvann

Svetlana Rodina Ljungkvist är utbildad vid Moskvas Konstnärliga Teaterhögskola och började sin skådespelarbana på Moskvas Konstnärliga Teater i många klassiska uppsättningar. Hon har i Sverige medverkat i filmer som Sanna ögonblick (1998) Sandor/slash/Ida (2005) och Lögnens pris (2007). Hon har även varit verksam som adjunkt i scenisk framställning på Teaterhögskolan i Stockholm.