VINNARE

Studio Lagnö (Per Carleson, Christer Furubrand, Peter Holthausen, Wille Peterson-Berger)

Ljudets och ljudbehandlingens betydelse för en films helhet förbises ofta. Studio Lagnö har med medvetenhet om ljudbildens betydelse för filmberättandet berikat en rad svenska spel- och dokumentärfilmer under 1985: Falsk som vatten, Mitt liv som hund, Själen är större än världen, Inughuit, 1985 — Vad hände katten i råttans år?