Stina Ekblad

för rollen som May Fjellgren i Det enda rationella