VINNARE

Stefan Nilsson

för en tonkonst som berikar såväl epik som komik