Sara Sommerfeld

för rollen som Nazli i Vingar av glas