Samuel Fröler

för sin roll som Henrik Bergman i Den goda viljan