VINNARE

Rune Waldekranz

för hans mångåriga och generösa insatser inom svensk filmproduktion, filmundervisning och filmforskning.