Philip Øgaard

för fotot i Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö