Örjan, den höjdrädde örnen

av Lars Klinting och Hamid Navim