Niels Sejer 

för produktionsdesignen i Hammarskjöld