Min store tjocke far

Producent: Bert Sunberg och Anders Granström