Marika Lagercrantz

för rollen som Viola i Lust och fägring stor