Lolita Ray och Pernilla August

för manuskriptet till Svinalängorna