VINNARE

Lisbet Gabrielsson

för framgångsrikt producentskap och solidariskt stöd till filmare i Sverige