Lina Englund

för rollen som Elisabeth i Vinterviken