Lena B. Eriksson

för rollen som Cathrin i Veranda för en tenor