VINNARE

Leif Furhammar

för hans för filmkonstens frihet betydelsefulla bok "Filmpåverkan".