Kjell Sundstedt

för manuskriptet till Den nya människan