John Christian Rosenlund

för fotot i Hammarskjöld