Johan Widerberg

för rollen som Stig "Stockholmaren" Santesson i Lust och fägring stor