Johan Widerberg

för rollen som Erik Jönsson i Under solen