Johan Ramström

för musiken i Sara med allt sitt väsen

Johan Ramström är en svensk tonsättare och universitetsadjunkt i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han har komponerat allt från orkestermusik till elektroakustiska verk. På listan över filmmusik finns bland annat flera av Jens Jonssons tidiga kortfilmer, liksom flera dokumentärer.