Johan H:son Kjellgren

för rollen som Tomas i Veranda för en tenor