Jessica Zandén

för rollen som Rita i Tomten är far till alla barnen