Jan Troell och Jacques Werup

för Så vit som en snö