VINNARE

Jan Lindqvist

för ett visionärt pionjärarbete i filmen Tiden är en dröm, som med unika stillbilder på ett nytt sätt gestaltat svensk arbetshistoria