Jakob Eklund

för rollen som Rickard i Om jag vänder mig om